Impact

Uit onderzoek blijkt dat frequente intensieve dialyse een positief effect heeft – zowel kwalitatief als kwantitatief – op het leven en de levensverwachting van nierpatiënten. Hoewel wetenschappelijk bewijs nog niet beschikbaar is, wijzen steeds meer resultaten erop  dat dagelijkse thuisdialyse leidt tot een substantieel verhoogde levensverwachting van hemodialysepatiënten.

Toenemende thuisdialyse zal ook grote impact hebben op de ziektekosten. Zelfs met een voorzichtige schatting leidt de verschuiving van klinische dialyse naar thuisdialyse tot een besparing op de gezondheidskosten van ruim 40%.

Als 10% van de 6.300 Nederlandse dialysepatiënten overstapt op de draagbare kunstnier, bespaart dat Nederland jaarlijks 27 miljoen (!) aan directe gezondheidszorgkosten. Daarin zijn de effecten van hogere participatie en productiviteit nog niet meegenomen. Wereldwijd kunnen de besparingen oplopen tot 10 miljard.