Nieuws

8 juni 2016 – Zilveren Kruis, Menzis en CZ investeren samen in draagbare kunstnier

Zorgverzekeraars participeren in initiatief Nierstichting

Drie grote Nederlandse zorgverzekeraars, Zilveren Kruis, Menzis en CZ hebben besloten te participeren in het initiatief van de Nierstichting om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Gezamenlijk dragen de zorgverzekeraars, behalve kennis en expertise, 6,8 miljoen euro bij. Hun drijfveer: een betere kwaliteit van leven voor mensen die moeten dialyseren mogelijk maken tegen lagere kosten. Met de komst van dit innovatieve kleine hemodialyse apparaat dat past op een nachtkastje wordt dat mogelijk. Die biedt veel keuzevrijheid waardoor patiënten die moeten dialyseren niet meer gebonden zijn aan het ziekenhuis.

“Een mijlpaal voor nierpatiënten, aldus Tom Oostrom, directeur Nierstichting. “De unieke samenwerking met Zilveren Kruis, Menzis en CZ is erg belangrijk voor de realisatie van de draagbare kunstnier. Het laat zien dat zij het belang van deze innovatie op het gebied van dialyse onderschrijven. Deze unieke samenwerking creëert de mogelijkheid om de beschikbaarheid en het gebruik van het apparaat in het Nederlandse zorgsysteem reeds nu voor te bereiden.”

Innovatie in dialyse
Het perspectief voor dialysepatiënten is al tientallen jaren niet wezenlijk veranderd en de markt pakt het onvoldoende op. Dát is waarom de Nierstichting het initiatief heeft genomen tot de ontwikkeling van een draagbaar hemodialyse apparaat, dat thuis en op locatie kan worden gebruikt. Door het grote tekort aan orgaandonoren zijn veel nierpatiënten aangewezen op dialyse. Dat is een zware behandeling met ingrijpende gevolgen voor het leven van nierpatiënten en hun omgeving.

Vrijheid
Het draagbare hemodialyse apparaat is licht en klein en hierdoor makkelijk thuis te gebruiken of mee te nemen als handbagage op reis. Patiënten zijn daardoor voor hemodialyse niet meer gebonden om drie- of viermaal per week 4 uur te dialyseren in een ziekenhuis. Daarnaast biedt de draagbare kunstnier veel keuzevrijheid: patiënt en arts kunnen kiezen voor korte of langdurige dialyse, frequentere dialyse, op een plaats en tijd die de patiënt zelf kiest. Dit biedt een betere kwaliteit van leven en meer energie en vrijheid. Een enorm grote stap vooruit voor het leven van nierpatiënten.

Stimuleren regie patiënten
De zorgverzekeraars zijn enthousiast om samen met de Nierstichting hard te werken om deze innovatie zo snel mogelijk voor de patiënten beschikbaar te krijgen: “Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. Patiënten hebben meer regie op hun leven en hun behandeling. Het maakt dialyseren thuis en onderweg veel toegankelijker. Bovendien zorgt een toename van patiënten die thuis dialyseren voor een daling van de behandelkosten in vergelijking met dialyse in een kliniek. Naast onze financiële steun, zetten wij onze expertise in om de komende jaren samen te werken aan een zo snel mogelijke implementatie in Nederland,” aldus de visie van de drie zorgverzekeraars. Met de investering van 6,8 miljoen euro kan de Nierstichting een belangrijke stap voorwaarts zetten in de doorontwikkeling van de draagbare kunstnier en het realiseren van meer vrijheid voor nierpatiënten die afhankelijk zijn van dialyse.

Een prototype van de draagbare kunstnier wordt naar verwachting eind 2017 door een eerste kleine groep patiënten in een klinische setting getest.


23 mei 2014 – Nierstichting start unieke joint development met Debiotech en AWAK voor ontwikkeling draagbare kunstnier

De Nierstichting is een joint development gestart met het Zwitserse Debiotech en het Singaporese AWAK voor de laatste fase van de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Hiermee zet de Nierstichting een volgende, concrete stap voorwaarts in de realisatie van de eerste versie van de draagbare kunstnier. Met de ondertekening van deze samenwerking gaat de Nierstichting een voor Nederlandse gezondheidsfondsen unieke samenwerking aan, die een verbetering van de dialyse oplevert. Een innovatie die het leven van miljoenen nierpatiënten wereldwijd draaglijker kan maken. Met de partners zijn concrete afspraken gemaakt over het moment waarop de draagbare kunstnier gereed is voor klinische testen.

Lees voor meer informatie het volledige persbericht.