Over ons

In opdracht van de Nierstichting ontwikkelt Neokidney een draagbare kunstnier, in nauwe samenwerking met internationaal erkende nefrologen, gerenommeerde onderzoekspartners en innovatieve ondernemingen binnen en buiten het biomedische werkveld.

Neokidney Holding is een Nederlandse private onderneming. Onze missie is een beter leven voor (hemo)dialyse patiënten, onze strategie het ontwikkelen van kleinere en betere dialysemachines en ons (korte termijn) doel om binnen drie tot vijf jaar de eerste echt draagbare kunstnier op de markt en bij patiënten te krijgen.

Wij realiseren onze doelen “door winst” en niet “voor winst”. Neokidney is opgezet als een commerciële onderneming. Zo kunnen wij focus houden op snelle realisatie van een werkend product, externe financiering werven en intellectueel eigendom (IP) veilig stellen. 

>> MEER