Wij realiseren een doorbraak

Wij willen (hemo)dialyse draaglijker maken door het draagbaar te maken. Wij veranderen de status quo voor dialysepatiënten, door de eerste echte doorbraak te forceren sinds Willem Kolff 70 jaar geleden de dialysemachine uitvond. 

Voor meer dan 2,5 miljoen patiënten met End Stage Renal Disease (ESRD) betekent dialyse nog steeds overleven in plaats van leven. Dialyse is een zware, imperfecte behandeling die patiënten ernstig beperkt in hun mogelijkheden om te werken, te reizen en een sociaal leven te hebben.

Wij willen binnen drie tot vijf jaar een echt draagbare kunstnier realiseren, die langere en frequentere dialyse mogelijk maakt, de dialysekosten verlaagt en nierpatiënten hun autonomie en mobiliteit teruggeeft. 

Veel technologie is er al. Wij zorgen dat die wordt samengebracht in een echt draagbare kunstnier waarmee we zo snel mogelijk concrete verbetering kunnen realiseren in het leven van patiënten.